Erfrecht nodig??


22 september 2010

Vraag nummer: 13924  (oude nummer: 16047)

Mijn moeder is overleden en nu wil ik graag de levens verzekering uit laten betalen op een door mij gewenste bankrek nr die niet op mijn naam staat.

Nu heb ik een brief van haar verzekeringsmaatschappij ontvangen waarin ik volgens hun een verklaring nodig hebt van erfrecht die ik door een notaris moet laten opstellen ,omdat dat wettelijk verplicht zou zijn.

Aangezien ik de wettelijke erfgenaam ben,alles zuiver aanvaard hebt,ik het enigste kind ben,mijn moeder al 23 jaar gescheiden was van mijn vader en niet hertrouwd/samenwonend was,
Moet de uitbetaling toch mogelijk zijn zonder een verklaring van erfrecht.

Verklaring van het Centraal Testamenten Register dat er geen testament was ,het trouwboekje van mijn ouders en het bewijs dat ik opdrachtgeefster was van haar begravenis,zijn in mijn bezit.
Ik hoop spoedig op een andwoord.

Met vriendelijke groeten,

Antwoord:

Geachte heer,

Ik snap uw punt (zeker als er geen testament is en je kan aantonen enigst kind te zijn), maar banken en verzekeringsmaatschappijen hanteren doorgaans het formele standpunt dat het maar door de notaris vastgesteld moet worden, daar hij/zij tenslotte en specialist is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.