Levens verzekering


7 juni 2016

Vraag nummer: 46411

Onze moeder is onlangs overleden. Ze had een levens verzekering afgesloten nog voordat ze getrouwd was met haar laatste echtgenoot, onze stief vader.

In de polis staat dat er wordt uitgekeerd aan:

1 verzekeringnemer
2 weduwenaar van verzekeringnemer
3 kinderen van verzekeringnemer
4 erfgenamen van verzekeringnemer

Nu was zij getrouwd onder huwelijkse voorwaarden:

"Erflaatster was ten tijde van haar overlijden op huwelijkse voorwaarden, inhoudende de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, gehuwd met de heer Auke van der Wal..."

"Erflaatster heeft blijkens opgave van het centraal testamenten register bij testament over haar nalatenschap beschikt. In gemeld testament heeft erflaatster haar genoemde kinderen tot enige erfgenamen benoemd, tezamen voor gelijke delen."

Volgens de polis heeft de weduwenaar recht op de uitkering, maar gaat dit ook op als ze pas na het afsluiten van de polis getrouwd zijn, en als ze getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, inhoudende de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen?

Met vriendelijke groet,

Jan.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is een kwestie van uitleg van de polis en de begunstiging. Het lijkt mij dat betreffende verzekeringsmaatschappij u daarover meer informatie kan geven. Tenslotte zijn zij ook de uitkerende instantie en zullen dat pas doen als zijn de zekerheid hebben aan de goede begunstigde uit te keren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.