wel of niet "blind" beslissen over aanvaarding/verwerping?


28 januari 2014

Vraag nummer: 37194

Heeft de erfgenaam t.a.v. het erfgenaamschap ook nog de keuze deze te verwerpen als duidelijk is geworden dat de erfenis bestaat uit een schuld? Of is het dan te laat?
M.a.w. Ik zou graag willen weten of de erfgenaam wel of niet "blind" moet beslissen over aanvaarding/verwerping? (terwijl nog niet duidelijk is wat de erflater precies achter laat?)

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Vriendelijke groet,
A.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een erfgenaam heeft een soort van recht van beraad, dat wil zeggen dat in beginsel een erfgenaam eerst informatie kan inwinnen. Er kan aan betreffende erfgenaam wel via de rechter een termijn gesteld worden waarbinnen een keuze gemaakt moet worden. Voorts is van belang je niet ondubbelzinnig te gedragen als erfgenaam, want dan wordt je mogelijk geacht zuiver te hebben aanvaard en kun je niet meer verwerpen of beneficiair aanvaarden. "Blind" aanvaarden is in ieder geval niet verstandig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.