Woer betaalt geërfde schulden?


14 maart 2018

Vraag nummer: 54212

L.S., Als iemand 1 miljoen achterlaat aan 10 erfgenamen krijgt iedere erfgenaam 100.000 maar wat als iemand 1 miljoen aan schulden achterlaat? Erft iedere erfgenaam dan 100.000 euro schuld of kan een schuldeiser bij iedere erfgenaam proberen die 1 miljoen schuld los te peuteren?

Antwoord:

Geachte heer,

Iedere erfgenaam is naar zijn/haar deel gerechtigd tot de tegoeden/activa en gehouden de verplichtingen/schulden te voldoen. Indien er veel schulden worden achtergelaten, dan is beneficiaire aanvaarding (of verwerping indien mogelijk) sterk te overwegen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.