Erven van huis met 1 inwonend kind(19)


25 februari 2014

Vraag nummer: 37478

Mijn partner is overleden en aangezien wij officieel niet samenwoonde of getrouwd waren erven haar twee kinderen haar huis. Ik heb daar geen enkel probleem mee maar mijn eerste vraag is of de jongste dochter(19) nog andere rechten heeft aangezien zij bij haar moeder inwoonde.

Daarnaast vraag ik me af wat de mogelijkheden zijn zodat de oudste dochter in het appartement kan blijven wonen. Dat de jongste dochter een hypotheek neemt om het gedeelte van haar zus over te nemen is geen optie volgens mij omdat nog studeert en dus alleen een studie beurs heeft.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik zo niet beoordelen. Beide kinderen zullen de verdeling in onderling overleg samen moeten doen. Indien mogelijk en wenselijk zou ook voortgezette bewoning daar onderdeel van kunnen uitmaken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.