Verkoop goederen bij benificiaire aanvaarding


15 september 2014

Vraag nummer: 39860

Mijn broer zal binnenkort overlijden. Vanwege een BV met een lening aan hem zelf is benificaire aanvaarding van de erfenis volgens mij het verstandigst. Er is weinig ander bezit, alleen losse goederen als meubels, schilderijtjes. Kunnen deze losse goederen gedurende de afhandeling verkocht worden aan derden of aan de erfgenamen?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien beneficiair wordt aanvaard, dan is de wettelijke vereffening van toepassing. In dat kader zijn wat extra regels opgesteld waaraan je je hebt te houden. Zo moet er in beginsel een boedelbeschrijving worden gemaakt. De vereffenaar(s)/erfgenamen dienen alles overeenkomstig die regels af te handelen. Als verkoop van goederen schuldeisers ten goede komt, dan zou daar mogelijk weinig bezwaar tegen kunnen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.