overlijden vader en moeder


6 juli 2010

Vraag nummer: 13855  (oude nummer: 15887)

Mijn opa en oma zijn onlangs overleden. Mijn vader is enigs kind. Nu is zijn vader niet zijn biologische vader. Wel heeft mijn opa toen hij ging trouwen mijn vader erkend/gewettigd als zijn zoon.
Mijn opa is eerst overleden. Hij had een testament en liet alles na aan een stichting. Later overleed mijn oma. Van haar erfenis ging ook weer de helft naar mijn opa cq haar echtgenoot.

Heeft mijn vader als enig kind zijnde ook recht op het legitieme deel van de erfenis van zijn vader ?

Antwoord:

Geachte heer,

Kinderen (in juridische zin) zijn erfgenamen van hun ouder(s) en hebben inderdaad recht op een soort van minimaal gegarandeerde aanspraak in geld (de legitieme portie). Daar moeten zij dan wel aanspraak op maken. Het beste is dan om even langs een notaris te gaan voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.