goederen wegnemen na verwerping nalatenschap


24 mei 2010

Vraag nummer: 13803  (oude nummer: 15766)

nadat de weduwe de nalatenschap heeft verworpen zijn er door familieleden van haar nog goederen uit de woning weggenomen.
deze goederen hadden voor ons een grote emotionele waarde, er is aangifte gedaan en de recherche heeft een deel van de goederen bij die familie aangetroffen, echter de familie wil de goederen niet afstaan omdat zij claimen dat de overledene deze goederen heeft beloofd na zijn overlijden.
n.b. de overlede is bij een misdrijf om het leven gekomen en een plotselinge dood gestorven.
omdat i.v.m het misdrijf het gehele interieur op foto is gezet kunnen we ook aantonen wat er op dat moment in de woning aanwezig was.
vraag is nu welke stappen wij kunnen ondernemen op deze goederen terug te kunnen krijgen, ook wetend dat een gedeelte van de goederen inmiddels naar turkije is verdwenen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uiteraard dient eerst volledig vastgesteld te worden wie de rechthebbenden (erfgenamen/legatarissen) zijn en of zij hebben aanvaard. Doorgaans geschiedt dat door middel van een notariele verklaring van erfrecht. Daarmee kan lijkt mij een advocaat aan de slag om rechtsmaatregelen te treffen. Ik raad u dus van harte aan langs een notaris/advocaat te gaan voor nader advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.