Geen medewerking na overlijden


16 juni 2008

Vraag nummer: 11808  (oude nummer: 10895)

Vader maart 2007 overleden. Moeder leeft nog. Er is geen testament. Zijn blijkbaar veel schulden. Moeder vertelt niet alles eerlijk en houdt dingen achter of gooit deze weg. Jongste broer, die meer weet, doet met haar mee. Gevolg weinig kontakt met beiden Krijg nu van belasting, na 15 maanden, aangiftebiljet sucessierecht. Twijfel of moeder ooit successierecht heeft betaald. Erfenis gaat toch bij geen testament naar de langstlevende? Moet ik nu alsnog successierechten betalen ondanks dat ik niets heb gekregen? En wat als ik niet alle gegevens op belastingformulier kan invullen omdat ik deze niet kan achterhalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Uiteraard is het goed om te weten waar u aan toebent, dat wil concreter zeggen: hoe hoog uw vordering is. Over de vordering is namelijk succesiebelasting verschuldigd, die echter dient te worden "voorgeschoten" door de langstlevende. Dit uiteraard tenzij een testament anders bepaalt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.