akte van berusting


2 november 2012

Vraag nummer: 32595

wanneer volgens testament een 1/4 deel van de erfenis is aanvaardt en een akte van berusting is verzonden naar de notaris, is het dan gebruikelijk dat daarna niets meer wordt vernomen en de notaris antwoord dat de erfgenaam zich moet beroepen op de langstlevende van de in het testament genoemde erfgenaam. zonder enige informatie over deze persoon en gegevens over het nog in leven zijnde van deze persoon.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een notaris die een verklaring van aanvaarding of berusting stuurt, heeft doorgaans de opdracht een verklaring van erfrecht op te stellen. U zou betreffende verklaring van erfrecht kunnen opvragen, zodat u weet wie de (mede) erfgenamen zijn. Ik raad u dus aan uw vraag te stellen aan betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.