Wie is Uitvaart.nl?

Uitvaart.nl geeft mensen de keuze

"De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden."

Artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging laat er geen twijfel over bestaan: overledenen hebben recht op een uitvaart die past bij hun persoonlijke opvattingen en de manier waarop ze hebben geleefd. Deze opvatting sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving waarin mensen een steeds grotere vrijheid krijgen en eisen om persoonlijke levenskeuzen te maken.

Toch is het lang niet voor iedereen duidelijk welke keuzen men nu precies heeft bij een uitvaart. Om aan de toenemende vraag over de mogelijkheden op uitvaartgebied tegemoet te komen, is er in samenwerking met de branche een plaats op internet gecreëerd waar alle relevante informatie op het brede terrein van dood, rouw en uitvaart op een overzichtelijke, aansprekende en smaakvolle manier bij elkaar is gebracht onder de titel Uitvaart.nl.

Op de site Uitvaart.nl worden terminale zorg, uitvaartzorg en nazorg gepresenteerd als één samenhangend geheel. Informatie over bedrijven en organisaties wordt overzichtelijk bijeen gebracht. Op Uitvaart.nl profileert de branche zich op moderne en innovatieve wijze. Informatie over eeuwenoude tradities en rituelen wordt gecombineerd met de nieuwe interactieve mogelijkheden die het internet te bieden heeft.

Het doel van Uitvaart.nl is tweeledig: enerzijds de profilering van de uitvaartbranche als moderne branche die op eigentijdse manier de communicatie over uitvaart wil stimuleren en normaliseren; anderzijds de consument een zo volledig mogelijk beeld geven van het aanbod op het gebied van terminale zorg, uitvaartzorg en nazorg en de mogelijkheden die de wet daarbij biedt.

Oprichter Peter van Schaik vertelt:

"Mijn interesse in het onderwerp uitvaart is ontstaan op jonge leeftijd, rond het overlijden van mijn oma. Hoewel ik nooit had gedacht professioneel actief te worden in de uitvaartbranche, is het daar na mijn studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam toch van gekomen."

Mensen ervaren de periode na het overlijden van een dierbare als in een roes. In dergelijke omstandigheden ben je als uitvaartconsument misschien niet altijd even creatief en kritisch. Van Schaik: "Met Uitvaart.nl hoop ik mensen voor te lichten over wat er allemaal kan op uitvaartgebied èn wat dat kost. Mensen die zich tijdig oriënteren op kosten, mogelijkheden etc zijn beter in staat de regie over de uitvaart in eigen hand te houden. Dat kan bijdragen tot een betere rouwverwerking. Dat is dan ook het doel van Uitvaart.nl."


Uw mening helpt ons

Wij stellen daarom uw reacties (zie onder andere het gastenboek) bijzonder op prijs. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ze dan direct naar de redactie via info@uitvaart.nl

Tevens blijft Uitvaart.nl zich actief inzetten om nieuwe bedrijven en organisaties te benaderen die direct, dan wel indirect betrokken zijn bij terminale zorg, uitvaartzorg en nazorg. Bent u professioneel actief in de uitvaartbranche, maar is uw bedrijf nog niet vindbaar op Uitvaart.nl? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden. Stuur hiervoor een mail naar info@uitvaart.nl.

De makers van Uitvaart.nl

Aan Uitvaart.nl werken mee:

Concept
Peter van Schaik

Content strategy
James Boekbinder

Graphic Design
Floor Massee (Gagado)

Interaction Design
James Boekbinder
Floor Massee
Jan-Bart Masurel
Peter van Schaik

Usability & onderzoek
Stijn Nieuwendijk (Valsplat)
Denise Pires (Valsplat)

Technische realisatie
Jan-Bart Masurel

Technische infrastructuur
Alex Bleeker (Skylarnet)

Redactie
Peter van Schaik
Viktoriya van Schaik-Agafonova
Wiljan Bakker (BDK Media)
Mark de Klein (BDK Media)
James Boekbinder
Willem van der Putten
Niels van de Griend
Johan Zwaanswijk
Wendy van der Kooij
Joke van Zoest
Mariska Bruntink
Rob Bruntink
Anja Krabben

Advertising, pers & publiciteit
Peter van Schaik (info@uitvaart.nl)

Juridische zaken
Linda Eijpe (Skoop advocaten)

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >