Ontvangen restant overlijdenspremie i.c.m. verwerpen erfenis


29 oktober 2012

Vraag nummer: 32470

Mijn vader is onlangs overleden. Hij had meer schulden dan baten en de familie (ook zijn broers, neven en nichten) hebben de erfenis volledig te verwerpen. Ik heb als opdrachtgever de uitvaart geregeld. Nu heb ik een brief van de uitvaartmaatschappij ontvangen dat er een restant van de premie over is die ik in ontvangst mag nemen. De uitvaartmaatschappij vertelt dat ik dit bedrag mag aanvaarden omdat het niets te maken heeft met het al dan niet accepteren van de erfenis (zij verwijzen hierbij naar Artikel 7:967 BW). Ik heb de kennis noch de kunde om hier een duidelijk verhaal uit op te maken. Klopt het dus dat ik het restantbedrag van de premie in ontvangst kan nemen, zonder het risico te lopen dat ik alsnog de erfenis accepteer, en dus de schuldeisers aan mijn deur krijg? Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte heer,

Het klopt dat de uitkering buiten de nalatenschap om gaat, maar zonder de polis er goed op na te slaan om te kijken wie begunstigde is, lijkt mij de ontvangst van een eventueel restant niet aan te raden. Betreffend artikel is een algemeen artikel betreffende de begunstiging. Voor de zekerheid raad ik u aan met betreffend polis langs uw notaris te gaan voor informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.