afwikkeling nalatenschap


13 februari 2010

Vraag nummer: 13501  (oude nummer: 15092)

In december 2009 is een zus van mij op 54 jarige leeftijd overleden. Op 10 febrauri 2010 ontvingen wij als gezin een schrijven van een notaris die de nalatenschap afwikkelt. Mijn zus blkeek een testament te hebben opgemaakt en als erfgenamen de kinderen van mijn zus te hebben aangewezen. Deze hebben de nalatenschap inmiddels verworpen evenals een politieke partij. Inmidels zijn de andere familieleden (broers en zussen ook voornemens de nalatenschap te verwerpen omdat wij het ideee hebben dat er wellicht meer schulden zijn dan bezittingen. Zelf heb ik de betreffende notaris dit al medegedeeld. Ook andere familieleden hebben dit al de notaris laten weten. Per mail laat de betreffende notaris nu reeds weten, dat zij gezien dit alles haar werkzaamheden zal beƫindigen omdat wij niet voornemens zijn om bij haar te komen. Wel stelt zij dat zij de sleutel van de woning zal terug geven aan de woningbouwvereniging en dat wij maar moeten wachten totdat een schuldeiser zich meldt. De brief van de notaris was gericht aan de overige broers en zussen en zelfs onze kinderen. Met een memobriefje geeft de notaris aan, dat zij het adres van mijn inmiddels in 1972 overleden dochter niet kan traceren en dat ik haar deze brief moet zenden. Ik vind dit schandalig en heb haar dat inmiddels ook al laten weten. Bovendien wordt ook een overleden zus in 2004 ook aangeschreven. Ook haar man is natuurlijk hier behoorlijk kwaad over.en heeft dat inmiddels ook al aan die notaris laten weten.
Uit informatie begrijp ik dat die notaris nu wel moet zorgen dat er een verklaring naar de Rechtbank moet gaan waarin een aantal familieleden (1e graad) verklaren, dat de nalatenschap wordt verworpen. Hoeveel kosten zijn hieraan verbonden?? Mijn 2e vraag is..zijn wij dan gewrijwaard van eventuele schulden van mijn overleden zus??? Mijn overleden was niet getrouwd en niet samenwonend en had geen kinderen. Zij leefde van een AOW uitkering en alle gebruikelijke toeslagen. Ik zou graag uw advies ontvangen over deze aangelegenheid. Als laatste deel ik u mede, dat ons gezin behoorlijk gebrouilleerd is en dat er daarom nauwelijks contacten zijn, jammer is dat, maar dat is al sedert eind jaren '70 zo ontstaan. Uw antwoord zie ik met grote belangstelling tegemoet. Ik dank u bij voorbaat voor uw gewaardeerd antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw/heer,

Een notaris doet datgene wat nodig is binnen de opdracht die aan hem/haar is verstrekt. Is dat het opstellen van een verklaring van erfrecht, dan houdt dat niet ook afwikkeling van de boedel in. Ik kan dat dus niet beoordelen.

Wel zou u uit de brief kunnen afleiden dat de kans aanwezig is dat u bent aangewezen als erfgenaam. Indien u dat niet wil kunt u verwerpen. De kans is dan echter groot dat uw kinderen in uw plaats erven. Die zouden dan ook weer moeten verwerpen enzovoort. Zijn er minderjarige (klein-) kinderen dan heb je een probleem wat dat betreft.
Ik raad u dus van harte aan eens langs uw notaris te gaan voor nader advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.