erfenis en box 3


21 maart 2006

Vraag nummer: 10172  (oude nummer: 7710)

wanneer valt erfenis in box3: per overlijdensdatum of bij verkrijging?
Mijn vader is in oktober 2005 overleden. Ik erf mijn deel in 2006. Moet ik het erfdeel ook in het belastingjaar 2005 al opgeven in box 3?

Antwoord:

Geachte heer,

Het kan zijn dat de erfenis, zeker bij de wettelijke verdeling, helemaal niet in een Box terecht komt. We noemen dat: gedefiscaliseerd. Ook vruchtgebruik krachtens erfrecht wordt niet in de heffing van Box 3 getrokken. Voor het overige kan er inderdaad sprake zijn van box 3 heffing.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.