broer overleden tijdens bewindvoering over hem


20 maart 2014

Vraag nummer: 37762

Geachte,

Mijn broer is overleden terwijl hij onder een bewindvoerder zat. Mijn broer was meerderjarig toen hij overleed en hij woonde op zichzelf.
Mijn ouders willen niet de schuld overnemen van mijn broer.

Nu wil ik weten wat een bewindvoerder allemaal kan doen nu en wat hij niet kan doen. Bijv. als wij tekenen voor de in ontvangst nemen van de goederen van mijn broer, nemen wij dan ook de schulden over van mijn broer ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel eindigt het bewind, maar zal er nog wel rekening en verantwoording moeten worden afgelegd. Vervolgens moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en welke keuze de erfgenamen maken: aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. De erfgenamen zullen dus heel goed hun keuze moeten overwegen en van te voren inlichtingen inwinnen. Ook als je je ondubbelzinnig gedraagt als erfgenaam, kun je geacht worden zuiver te hebben aanvaard. Je kunt dan niet meer verwerpen of beneficiair aanvaarden. Wees daar dus heel voorzichtig mee en maak liever eerst de keuze.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.