Wat te doen als alle erfgenamen hebben verworpen.


19 juli 2017

Vraag nummer: 51384

Er is sprake van een negatieve nalatenschap. Alle erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen. Wat moet de executeur in dit geval doen? Formeel zijn rol opzeggen? En zo ja, bij wie? En hoe gaat het vanaf hier verder met de afwikkeling van de nalatenschap?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De executeur vertegenwoordigd de erfgenamen, dus moet wel bekend zijn wie de erfgenamen zijn. Op verzoek kan de rechter een vereffenaar benoemen. De vereffenaar neemt dan in beginsel als het ware de taak van de executeur over. De wet geeft verder de richtlijnen ten aanzien van de vereffening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.