Na verwerpen van erfenis door familie, wie is verantwoordelijk voor leegruimen huurwoning.


18 augustus 2009

Vraag nummer: 12855  (oude nummer: 13583)

Als bij een overlijden van een gescheiden man, zonder kinderen, de familie, ouders, broers, zussen en daar de kinderen en kleinkinderen weer van, de erfenis inmiddels hebben verworpen, kan de woningbouwvereniging dan toch eisen dat de woning door de familie wordt leeggeruimd.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel kun je als je geen erfgenaam bent niet aangesproken worden. Familie kan soms worden aangesproken in het kader van de kosten van de begrafenis door een gemeente verzorgd. Of een verhuurder ook zo'n soort recht heeft weet ik niet zeker, maar mij lijkt van niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.