erfenis


21 september 2016

Vraag nummer: 47448

Moeder is overleden en er is weinig te erven. In eerste instantie hebben mijn broers en zus aangegeven per mailbericht de erfenis te zullen verwerpen. Zus krabbelt terug ineens en ik moet overzicht overleggen met waarde van alle zaken, zelfs van die zijn opgehaald door tweedehands zaak (2Switch). Echter ik heb machtiging dat ik alle zakelijke aangelegenheden en overige van belangzijnde zaken behartig (2010). Daarnaast is er een schuldverklaring (ondertekend door beiden) dat na overlijden alle roerende goederen en eventuele banktegoeden aan mij komen te vervallen (2014). Dit daar ik in verleden bankrekening moeder heb aangezuiverd en rekeningen heb voldaan. Zijn deze zaken rechtsgeldig en ben ik dan nog verplicht overzicht te geven van de waarde van de resterende goederen? Stel uw advies op prijs. Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Verwerping moet via de rechtbank, dus als dat niet is gebeurd, dan is er dus geen sprake van verwerping. Daarnaast vervalt doorgaans een volmacht bij overlijden van de volmachtgever, dus is het de vraag of nog bevoegd gehandeld kan worden op die 'oude' volmacht.
In een onderhandse geldlening kunnen niet zomaar goederen worden gelegateerd aan de schuldeiser. Voor een uiterste wilsverklaring is een testament nodig via een notaris of eventueel voor zeer beperkte beschikkingen een codicil.
Kortom, er zijn wel de nodige aandachtspunten voor u. Mij lijkt verder, maar sluit dat eens kort bij een notaris bij u in de buurt, dat het geven van informatie aan mede-erfgenamen 'gewoon' wel moet gebeuren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.