kosten verklaring van erfrecht


14 november 2009

Vraag nummer: 13203  (oude nummer: 14377)

De nalatenschap van mijn vader heb ik beneficiair aanvaard. De notaris heeft vervolgens een verklaring van erfrecht verzorgd. Aangezien ik de opdrachtgever van de notaris ben, heb ik van de notaris een factuur ontvangen. Mijn vraag is of de kosten van de notaris in dit geval uit de nalatenschap betaald kunnen worden als preferente vordering. Ik zie zelf parallellen met de uitvaartkosten. Ook daarvan ben ik opdrachtgever geweest, maar deze kunnen toch, als ik het goed heb, uit de nalatenschap betaald worden. Alvast dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Wat de kosten van de notaris en de eventuele preferentie betreft, kunt u het beste betreffende notaris vragen. De wet (art. 7 boek 4) geeft aan wat de kosten van de nalatenschap zijn en geeft vervolgens ook een volgorde/preferentie aan. De kosten van lijkbezorging zijn naar mijn weten apart benoemd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.