Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wetsartikel erfgenamen

9 juni 2008

Vraag nummer: 11788 (oude nummer: 10857)

Ik ben op zoek naar het wetsartitel waarin staat dat erfgenamen recht hebben op inzage van alle credit, debet afschriften en nota's die gemaakt zijn na het overlijden van de laatst levende ouder. In welk burgelijk wetboek staat dit, en welke artikelen zijn hierop van toepassing.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De erfgenamen treden in de plaats van de overledene voor alle rechten en verplichtingen. U treft één en ander nader uitgewerkt in art. 4: 182 en 183 BW aan.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder