ruzie om akte van erfrecht.


6 april 2008

Vraag nummer: 11677  (oude nummer: 10577)

Geacht heer mevrouw,

De moeder van mijn vader is bijna een jaar geleden overleden. Omdat de de broer van mijn vader al 8 jaar geleden overleden is, erfen zijn 3 kinderen zijn deel. Nu zijn er nogal een hoop verwijten door de 3 kinderen naar mijn vader toe waardoor ze tot op heden de akte van erfrecht niet hebben ondertekend. Mijn vader heeft bij de begrafenisondernemen getekend voor het cremeren, verder heeft hij nergens voor getekend. Hij heeft wel alle instantie op de hoogte gesteld van het overlijden van zijn moeder.
Mijn vader heeft al eerder nagedacht over afstand tekenen van de erfenis, alleen is ons toen verteld dat hij dan voor de kosten van de begrafenisondernemer kon opdraaien omdat hij daarvoor getekend heeft. Inmiddels is deze rekening betaald( doordat er een nieuwe regeling is binnen de bank Postbank) is het nu als nog mogelijk om afstand te tekenen??

Mijn vader heeft wel een soort van toestemming gegeven dat de rekening betaald mocht worden. Hij moest van een medewerker van de postbank de accept gebruiken die op erfen van staat en als hij die ondertekende werd het betaald De acceptgiro's werden al naar mijn vaders adres gestuurd voor het overlijden van.

Dit is een kort verslag, over de strijd die er aan de gang is.

Ik hoop snel iets van u te horen.

Met vriendelijke groet,
A. Moerman

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan u geen definitief antwoord geven omdat mij uiteraard niet alle details bekend zijn. Als je daden van aanvaarding hebt gepleegd dan wordt je geacht te hebben aanvaard en is verwerping op zich niet meer mogelijk.

Ik zou langs een notaris bij u in de buurt gaan met nadere informatie en daar verder advies vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.