Moet een testament uitgevoerd worden?


19 maart 2010

Vraag nummer: 13711  (oude nummer: 15509)

Een praktische vraag.
Wanneer iemand een testament laat maken schakelt hij een notaris in, die hij hiervoor betaalt.

Maar wie moet er nu zorgen dat bij overlijden het testament ook uitgevoerd wordt. Wie geeft opdracht, wie betaalt de kosten en wie onderneemt de eerste actie?

Als alle erfgenamen denken: 'nou laat maar liggen in de la', kan dat dan?

Antwoord:

Geachte heer,

Strkt genomen gebeurt en niet veel als niemand actie onderneemt. In vele gevallen wordt er actie ondernomen omdat een bank of verzekeringsmaatschappij vraagt om een verklaring van erfrecht. Dan komt het vanzelf op gang. Uiteraard is het wel verstandig daar niet op te wachten en vast langs een notaris te gaan voor informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.