erfenis


4 oktober 2011

Vraag nummer: 26287

A heeft een pand geerfd dat reeds verkocht blijkt te zijn aan B (voor de dood van erflater), maar B heeft destijds het pand op de naam gezet van erflater, de koopprijs contant betaald en woont in het pand. Wie is nu eigenaar?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij het kadaster is een eigenaar ingeschreven.Dus dat is het uitgangspunt. Een overdracht moet via een notaris en die schrift de overdracht in in het Kadaster. Het kan zijn dat er een koopovereenkomst is gesloten door de eigenaar/overledene. De erfgenamen moeten dan deze koopovereenkomst uitvoeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.