Volmacht? of misbruiik !


24 maart 2013

Vraag nummer: 34058

Situatie: moeder als laatste overleden 19 nov 2012,erven zijn 4 dochters waarvan 1 dochter nu zonder overleg en met instemming van de anderen het financiele plaatje beheerd en verdeeld,en zo ook drie achtereen volgende dagen lang na het overlijden van moeder een fors bedrag van de bank heeft gehaald.
Mag dit en mag zij zonder instemming en zonder overleg handelen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel zijn alle erfgenamen slechts gezamenlijk bevoegd. Mogelijk kan er sprake zijn van een afgegeven volmacht (door de anderen aan de één)of een en/of rekening of benoeming van een executeur, dan is betreffende persoon mogelijk wel zelfstandig bevoegd. Zo niet dan kan één van de deelgenoten het in beginsel niet alleen.

Verder zal doorgaans een bank de rekening na overlijden blokkeren en zal er dus niet meer over kunnen worden beschikt zonder verklaring van erfrecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.