kindsdeel


21 mei 2012

Vraag nummer: 28319

Mijn moeder is onlangs overleden en mijn vader ken ik niet zij was hertrouwd .. Ik weet dat zij een levensverzekering had. En mijn stiefvader ook.. Nou is het so hij zei mij dat een deel werd uitgereikt en de rest pas in 2031 kan dat kloppen.. En heb ik recht op iets want hij begint er zelf niet op.. Kan ik iets doen.. Groeten alex

Antwoord:

Geachte heer,

Daar kan ik heel weiniog over zeggen, want als het een verzekering betreft, dan hangt heel veel af van de polis van die verzekering, wanneer onder welke condities wat/hoeveel wordt uitgekeerd en vooral ook aan wie wordt uitgekeerd (de begunstigde). Ik raad u aan dat eens bij de verzekeraar op te vragen.

Iets anders kan zijn het kindsdeel waar u mogelijk recht op hebt, maar dat, indien de wettelijke verdeling van toepassing is, als het ware wordt omgezet in een vordering die u hebt op de langstlevende (uw stiefouder?).Deze vordering is doorgaans pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.