Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

verdeling erfenis

12 april 2016

Vraag nummer: 45833

Mijn moeder is vorig jaar augustus overleden. Mijn vader 15 jaar geleden. Mijn broer had het huis van mijn moeder gekocht en had een lening bij haar. Hij heeft gedurende 13 jaar rente betaald (2,2%) en geen aflossingen gedaan. Mijn vaders erfdeel heeft mijn broer al gekregen op het moment dat hij het huis van mijn moeder kocht. Mijn moeder had in haar testament bepaald dat van haar nalatenschap 2/3 naar mijn broer gaat en 1/6 voor mijn zus en 1/6 voor mij is. Nu zij is overleden moet mijn broer mijn zus en mij uitbetalen. Allebei krijgen wij 1/3 van mijn vaders gedeelte en 1/6 van mijn moeders gedeelte. Daarvoor moet mijn broer een hypotheek nemen. Nu blijkt dat moeilijk te gaan en mijn broer reageert nergens meer op. Onze notaris vertelde dat niets meer kan doen zolang er geen overeenstemming is tussen de erfgenamen. Klopt dit? En ik vraag mij af hoe lang we dan moeten afwachten en of we nog iets kunnen doen om te bewerkstelligen dat mijn broer toch het geld gaat overmaken naar de notaris. Graag hoor ik van u.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Carla Palm

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het klopt in het algemeen dat notarissen uitvoering geven aan wat partijen overeenkomen op grond van afspraken,een testament en dergelijke. Indien partijen tegenover elkaar komen te staan, dan zou u voor uzelf een notaris of advocaat kunnen inschakelen om uw belangen te behartigen. Uiteraard is het veel beter om er samen uit te komen, maar het klopt dat dat niet altijd lukt.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder