en/of rekening postgiro


3 februari 2007

Vraag nummer: 10839  (oude nummer: 8792)

Laatstleden is mijn moeder
overleden echter wij hebben een en/of rekening van de postgiro.
Ik heb 1 zuster. Er is geen testament. Kan ik zonder problemen deze rekening na afhandeling financiele
zaken opheffen?
Gaarne wacht ik uw antwoord af.

Carla de Groot-Strous

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Daar kan ik geen antwoord op geven, maar mij lijkt dat dat niet zomaar zonder verklaring van erfrecht kan. Verder lijkt het mij juist dat u dat overlegd met de (mede-) erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.