met algemene stemmen verwepren van langstlevende testament


12 november 2009

Vraag nummer: 13187  (oude nummer: 14354)

Geachte Heer v.d Griend,

Mijn moeder is overleden en mijn ouders hadden/hebben een testament op de langstlevende. Nu is het vermogen van mijn ouders dermate groot dat mijn vader dit, samen met zijn jaarlijks pensioen, nooit op kan krijgen. Is het toegestaan, dat indien ALLE erfgenamen (mijn vader voorop) hiermee akkoord gaan, de erfenis alsnog op de manier te verdelen dat vader 50% krijgt van het vermogen plus 1 kindsdeel en de rest in kindsdelen naar de kinderen gaat? Zo ja, binnen hoeveel tijd moet dit gemeld worden en waar?

Bij voorbaat vriendelijk dank,

Willem Breedveld

Antwoord:

Geachte heer,

De wet dan wel het testament geeft doorgaans de mogelijkheid dat de langstlevende anders kan bepalen en een andere verdeling kan overeenkomen met de kinderen.

Was er sprake van de wettelijke verdeling, dan is dat 3 maanden na het overlijden. Is er een testament door uw moeder gemaakt, dan geeft het testament de (eventuele) termijn aan.

Actie is als de langstlevende dat wil inderdaad dan geboden, dus ga langs een notaris om één en ander op korte termijn te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.