Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

eigendomsrecht

15 januari 2010

Vraag nummer: 13350 (oude nummer: 14808)

Wij hebben 20 jaar lang een stuk tuin in gebruik van domeinen, dit is mondeling toegezegd. Dit was een woesternij en wij hebben dit 20 jaar netjes onderhouden en beplant.
Mogen wij dit na 20 jaar als eigendom beschouwen , of hebben we recht op eerste koop?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

dat valt niet in het algemeen te beantwoorden. Eigendom gaat misschien wat ver, hoewel er in theorie wel sprake kan zijn van verkrijgende verjaring. Wellicht is er niets meer of minder dan een persoonlijk gebruiksrecht.

Ik raad u aan eens langs u notaris te gaan voor advies.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder