kosten benificiair aanvaarden


20 februari 2007

Vraag nummer: 10887  (oude nummer: 8891)

Als je een erfenis beneficiair aanvaart gaan dan de kosten van de notaris en rechtbank eerst nog van de overgebleven kosten/baten van de erfenis af en wordt dan het totaal opgemaakt? Of staan die kosten los van de erfenis en komen die altijd voor de rekening van de erfgenaam?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar mijn weten komen de kosten van de beneficiaire aanvaarding voor rekening van degene die beneficiair heeft aanvaard. Over de kosten van dd wettelijke vereffening durf ik geen uitspraak te doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.