Wie betaald de kosten


26 november 2015

Vraag nummer: 44369

Ex is overleden. 3 kinderen. Ivm zeer aannemelijkheid schulden hebben de oudste kinderen verworpen. Jongste 18 jr heeft benificiar aanvaard. Nu moet de gang naar de notaris worden gemaakt. Er is een ervenrekening waar wel wat geld op staat. Er is geen boedelbeschrijving. Wie draait er op voor de kosten? Is dit de jongste? Die heeft geen geld! Moet ik dat betalen, als onderhoudsplichtige vader ? Ik heb geen contact met mijn zoon. Zijn dit kosten voor familie van de ex ? Ik voel er niets voor om alsnog voor ex gerelateerde kosten op te draaien

Antwoord:

Geachte heer,

De kosten en schulden van de nalatenschap komen in beginsel voor rekening van de erfgenaam (en indien er meerderen zijn: de erfgenamen). De boedelbeschrijving is van belag om jegens schuldeisers aan te tonen welke activa en passiva er zijn en of betreffende vordering wel/niet/gedeeltelijk kan worden voldaan. Indien daarvoor kosten worden gemaakt zijn die uiteraard ook voor rekening van de erfgenaam (erfgenamen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >