Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Zussen uitkopen na overlijden ouders

28 september 2011

Vraag nummer: 26181

L.S.,
vorig jaar augustus is mijn moeder overleden en mijn vader afgelopen april. Zij hebben een pand, dat verhuurd wordt. Het pand is volledig betaald en staat op eigen grond. De begane grond is een winkel. De eerste verdieping staat nu leeg en moet gerenoveerd worden aangezien er 35 jaar niets aan gedaan is. De tweede en derde verdieping worden verhuurd. De totale opbrengst is nu rond de € 2.700,00 per maand. De WOZ waarde is rond de € 1.575.000,00.Mijn zussen willen er vanaf. Wat moet ik doen om ze uit te kopen en wat zijn ongeveer de kosten? Met vriendelijke groet,


Mevrouw X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u samen de erfgenamen en de eigenaren bent, dan kan het registergoed worden verdeeld en worden toebedeeld aan één van u. Dat gaat door middel van een notariele akte van verdeling en levering. Het aandeel van de andere deelgenoten (uw zusters) dient dan te worden voldaan ter gelegenheid van de verdeling. In onderling overleg kan dan worden afgesproken welke waarde geldt en onder welke condities de betaling dient te geschieden. Indien er nog hypotheek op rust, dan moet de bank aan één en ander meewerken. Het kan namelijk zijn dat de lening is afgelost, maar het hypotheekrecht nog niet is doorgehaald.

Ik raad u aan om één en ander samen met uw notyaris te bespreken.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder