kan dit zomaar


17 december 2009

Vraag nummer: 13319  (oude nummer: 14614)

moeder overleden oudste dochter wordt verwittigd geen van de 5 kinderen heeft contakt met moeder.de zus duidt de begrafsnisondernemer aan en verwittigd niemand van de overige kinderen. wij vernemen het via de krant na de crematie dat ze overleden is.oudste zus heeft 2dagen na haar doodt al de erfenis verworpen (schulden. ja) ze heeft dit ook al gedaan na de dood van ons pa.wij hebben toen met de 4 andere kinderen die kosten betaald.kan ik haar nu voor die kosten van de moeder laten opdraaien

Antwoord:

Geachte heer,

Als je verworpen hebt ben je niet meer aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap omdat je geen erfgenaam bent. Als je opdracht tot de uitvaart hebt gegeven, dan zal je mogelijk wel door de uitvaartondernemer aangesproken worden om te betalen. Overigens betekent verweroen, dat betreft erfdeel 'doorgaat' naar de kinderen van degene die verworpen heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.