deel uit zaak


29 juni 2016

Vraag nummer: 46600

Mijn man heeft met 2 broers een BV. Mijn schoonvader heeft de zaak opgericht en mijn schoonmoeder leeft nog. Mijn schoonvader is 14 jaar geleden overleden. Nu wil zijn ene broer zijn erfdeel van de zaak hebben althans zijn vrouw. Het probleem is echter dat er geen winst of vermogens zijn, omdat het momenteel roeien is met de riemen die er zijn. Mijn vraag is kan hij dit zomaar eisen en wie moet dit dan gaan betalen. de grootaandeelhouder of de moeder zij heeft de meeste aandelen, maar heeft alleen AOW

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vastgesteld moet worden wat de situatie was bij overlijden van vader, wat was de samenstelling van de nalatenschap en wie waren er toen als erfgenamen gerechtigd en onder welke condities? Zomaar een erfdeel opeisen na al die tijd lijkt wat vreemd, maar wellicht kan betrokken notaris de erfgenamen daar mee over vertellen. Overigens geeft u aan dat er thans drie broers zijn die aandeelhouders zijn van de BV. Het zou dus kunnen zijn dat daar al het erfdeel van vader 'inzit'.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.