ondertekening van kwijting en decharge


24 januari 2017

Vraag nummer: 49231

Geachte dame / heer,

Wij hebben tezamen met de kwijting en decharge (opgesteld door Notaris) en daarbij een compleet dossier afgegeven van rekening en verantwoording met bankafschriften / jaaropgaven alle rekeningen inkomsten door verkoop woningen / cultuurgrond e.e. incluis de onderliggende verkoopovereenkomsten en betreffende afschriften van af / bij schrijvingen banksaldi. Het geheel in een Exel opstelling van inkomsten en uitgave gevat voor betere leesbaarheid en daarbij een eindafrekening van de uiteindelijke saldo liquide middelen en een overzicht wat elke erfgenaam netto ontvangt.
Dus een heel dik dossier heeft men gekregen die goed leesbaar is.
Nu willen een aantal van de erven deze kwijting en decharge niet ondertekenen voordat men het geld heeft bijgeschreven.
Wat nu te doen ?
M.vr.gr.

Erik

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er al een notaris bij betrokken is, dan zou één en ander via betreffende notaris moeten/kunnen plaatsvinden.Ik mag aannemen dat betreffende notaris daar wel een voorstel voor heeft. Ik verwijs u dus toch naar betreffende notaris om uit deze impasse te komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.