vraag over boedelverdeling


4 december 2009

Vraag nummer: 13260  (oude nummer: 14495)

Mijn schoonmoeder bezit nog een eigen woning en kan deze aan de gemeente verkopen.
Mijn schoonvader is in 1996 overleden en ze hadden geen testament.
Mijn partner heeft haar kindserfdeel uiteindelijk wel gehad en haar broer en zus niet. Mijn schoonmoeder leeft in onmin met de broer en zus van mijn partner. Haar vraag is moeten alle kinderen meebeslissen dat de woning verkocht mag worden of mag ze dit zelfstandig mag doen met behulp van haar advokaat. De woning is niet belast met hypotheek en de gemeente wil deze dolgraag hebben ivm een bestemmingsplan. (kunnen de 2 de transactie blokkeren) Of is de nieuwe wet van toepassing?

Antwoord:

Geachte heer,

Naar oud erfrecht (voor 2003) zonder testament waren de kinderen tezamen met de langstlevende de erfgenamen en (omdat er geen wettelijke of testamentaire) verdeling was ook de mede-eigenaren. Bij overdracht zullen in dat geval dus de kinderen moeten meewerken en hebben recht op een deel van de verkoopsom.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.