Kind onterfd?


23 juni 2006

Vraag nummer: 10400  (oude nummer: 8157)

Mijn vraag is de volgende: Mijn man heeft uit een eerder huwelijk kinderen. Deze zijn onterfd volgens het nieuwe erfrecht. Onze kinderen en ik erven volledig. Als mijn man dood gaat wanneer krijgen deze 1e kinderen dan te horen dat ze onterfd zijn. Is dat bij het voorlezen van het testament als hun vader is overleden of moeten ze wachten tot dat ik ben overleden omdat de langstlevende erft. Met dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik neem aan dat uw man een testament heeft gemaakt en zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk heeft onterfd? Zo niet, dan zou dat nog moeten gebeuren (als hij dat wil). Op zich komt bij zijn overlijden de vraag naar boven wie de erfgenamen zijn en dus ook wie dat niet zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.