waardebepaling huis t.b.v. vaststelling legitieme deel


17 februari 2015

Vraag nummer: 41531

Onze overleden moeder heeft haar deel van haar woonhuis (zijnde de helft) nagelaten aan de kinderen. Haar man is de eigenaar van het andere deel van de woning en mag daar blijven wonen tot hij anders besluit. Voor de vaststelling van de waarde van de helft van de woning t.b.v. het legitieme deel van een van de kinderen die niet in de nalatenschap is benoemd lopen we tegen het feit aan dat de kinderen onderling er niet uitkomen. In de wet staat dat het de economische waarde moet zijn maar wat is dan de economische waarde. Een voorstel is om de w.o.z. waarde te nemen en dit door de helft te doen maar dat lijkt me nogal kort door de bocht. Wat zijn de regels?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien een waarde moet worden vastgesteld, geschiedt dat doorgaans door het laten uitvoeren van een taxatie. Van belang is natuurlijk ook of alle betrokken partijen zich kunnen comformeren aan die (vastgestelde) waarde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.