Behoort een fossielenverzameling tot de nalatenschap?


28 maart 2018

Vraag nummer: 54426

valt een fossielenverzameling onder erfenis

Antwoord:

Geacht heer/mevrouw,

Tot een nalatenschap behoren alle goederen, activa en ook verplichtingen, passiva. Indien de overledene een verzameling had, dan zal dat in beginsel tot de nalatenschap behoren. In het testament kan daar eventueel weer 'apart' over zijn beschikt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.