Belasting betalen over een geerfd huis?


18 februari 2014

Vraag nummer: 37418

Ik heb een huis geerfd in 2011 van mijn moeder er is geen hypotheek. Vorig jaar is er belasting over het huis betaald Het huis staat te koop en nog steedsniet verkocht.Mijn vraag is moet ik dit jaar weer belasting betalen over het huis ? Bedankt! vastvoor U antwoord groetjes Sara.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Erfbelasting bij overlijden van een persoon is in beginsel eenmalig verschuldigd. Er is doorgaans wel sprake van BOX 3 vermogen indien u de woning niet als eigen woning gaat bewonen. U betaalt dan inkomstenbelasting over deze woning.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.