is opzeggen van de huur een daad van beheer?


20 mei 2014

Vraag nummer: 38495

De titel zegt het al; is het opzeggen van de huur en het opslaan van de inboedel in een opslagbox een daad van beheer of heb ik daarmee de nalatenschap al zuiver aanvaard? Vriendelijk bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Of sprake is van een daad van aanvaarding of daad van beheer is een feitelijke kwestie. Als er geen eenduidig antwoord is te geven dan kan het advies niet anders zijn dan eerst een keuze te maken (beneficiair aanvaarden of verwerpen). Overigens is ook van belang, indien sprake is van een daad van beheer, of betreffende daad van beheer is gepleegd binnen de termijn van beraad.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.