verdelen zonder verklaring van erfrecht


8 februari 2010

Vraag nummer: 13477  (oude nummer: 15034)

geachte heer/mevrouw,

Mijn zus is onlangs overleden. Zij heeft geen kinderen en geen partner. Mijn moeder en mijn andere zus zijn de enige erfgenamen. Indien wij de nalatenschap met ons drieen heel goed kunnen regelen gebied de wet je dan toch om een verklaring van erfrecht te gaan halen bij de notaris? er staat nog een klein bedrag op haar rekening en de waarde van de inboedel is nihil.
bvd voor uw antwoord

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De wet schrijft een verklaring van erfrecht niet voor, maar de bank. Die wil namelijk weten dat ze wel aan de goede personen uitkeren. De notaris doet dat onderzoek. Vraagt u dus gewoon even na bij uw bank of het nodig is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.