Onverdeelde boedel


27 juni 2021

Vraag nummer: 63216

Al 10 jr zijn er een negental bezittingen onverdeeld gebleven. De onderlinge verstandhoudingen zijn slecht. Hoe kun je dit toch geregeld krijgen zodat onze kinderen er niet mee belast worden

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u niet in onderling overleg overeenstemming kan bereiken, dan is het wellicht een idee om een mediator in te schakelen. Lukt dat niet dan zou verdeling via de rechter mogelijk een optie kunnen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE