Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Hij had een Samenlevingscontract wat nu

25 mei 2016

Vraag nummer: 46288

Mijn vader is 5 Dec 2015 overleden.
Mijn zusje en ik zijn erfgenaam

Hij had een samenlevingscontract met zijn ex vriendin sins dec 2010.
Het contract is 5 jaar geldig en niet verlengd. In het contract staat dat zij beide de huur van de woning moesten betalen dat heeft mij vader bijna niet gedaan in die 5 jaar.
Nu doet zijn ex vriendin daar beroep op en dat is een bedrag van 30.000 euro. Nu wil zij alles wat hij achterlaat aan geld

Kan dit volgens haar erf ik schuld en ben ik beter af mijn vaders geld aan haar tegeven zij heeft hier bij een advocaat een contract op laten stellen die zij mij aandringt te tekenen.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien een erfgenaam het erfgenaamschap zuiver aanvaardt, dan ben je niet alleen gerechtigd tot de tegoeden, maar ook aansprakelijk voor de schulden/verplichtingen van de overledene. Indien vastgesteld wordt dat er inderdaad een schuld is uit hoofde van het samenlevingscontract (mij lijkt dat dat eerst (samen) moet worden vastgesteld of en zo ja hoe hoog die schuld is) dan komt die voor rekening van de erfgenamen in het bovengeschetse geval. Zomaar een contract tekenen over één en ander is niet aan te bevelen indien u niet de overtuiging hebt dat het ook juist is wat daarin wordt gesteld. Laat u zich dus goed voorlichten en informeren.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder