herroepen verwerpen erfenis


22 juli 2006

Vraag nummer: 10458  (oude nummer: 8220)

kan ik het verwerpen van een erfenis herroepen indien blijkt dat er fraude is gepleegd door een van de andere erfgenamen?

hoogachtend

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Verwerping is onherroepelijk. Als er sprake is van fraude dan zijn er uiteraard wel andere rechrsmiddelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn