overlijden broer


26 september 2012

Vraag nummer: 32017

Mijn broer is een aantal maanden geleden overleden. Hij had geen partner/kinderen. Hij liet geen bezittingen na. Wel een aantal rekeningen, energie eindafrekening, belasting en nog een aantal kleine rekeningen. Wie moet die gaan betalen? Mijn moeder en ik hebben beide een bescheiden inkomen. Zijn wij verplicht deze rekeningen te betalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vastgesteld moet worden wie de erfgenamen zijn. Via het CTR in Den Haag is op te vragen of er een testament is gemaakt en zo ja via welke notaris.

Als vaststaat wie de erfgenamen zijn, dan hebben de erfgenamen ook nog een keuze: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Verwerpen heeft in beginsel plaatsvervulling tot gevolg, wat betekent dat kinderen van degene die heeft verworpen in diens plaats treden. Beneficiaire aanvaarding is dan mogelijk de beste optie, maar heeft wel de nodige gevolgen. Laat u dus (indien u erfgenaam bent) inlichten over de keuzen en de gevolgen daarvan door uw notaris en maak daarna de keuze.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.