huis uit erfenis is verkocht


7 december 2009

Vraag nummer: 13275  (oude nummer: 14529)

Ik ben een niet gemachtigde erfgenaam. Wij waren 4 broers (waarvan ik de jongste ben) en moeder leeft nog. Eén broer is overleden en zijn huis is inmiddels verkocht. De oudste broer is de gemachtigde erfgenaam. De overdracht van het huis heeft reeds 19 november 2009 plaatsgevonden, inmiddels is het 7 december 2009. De gemachtigde broer is nog steeds niet naar de notaris geweest voor een boedelbeschrijving dan wel de aanvraag van een vrijstelling daarvan. "Ik heb wel meer te doen'." luidt zijn commentaar en "als ik er aan toe kom doe ik het wel". Kortom: een onwillige gemachtigde ergenaam die weigert de erfenis onder de ergenamen te verdelen en te betalen. Wat kan ik doen? Gezien de hoogte van de erfenis is de kantonrechter niet in beeld. Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u een vol,acht hebt afgegeven, maar de gevolmachtigde doet niet wat u zou wensen, dan bestaat de mogelijkheid de volmacht in te trekken. Dat is wel afhankelijk van de vraag of er een langstlevende systeem van toepassing was op grond waarvan moeder enig eigenaar is geworden. is er namelijk door uw moeder een volmacht afgegeven, dan kan uiteraard alleen zij die herroepen (als zijn dat al wil).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.