Honorarium voor uitvoering verklaring erfrecht


17 september 2010

Vraag nummer: 13914  (oude nummer: 16034)

Ik ben belast met de verdeling van de erfenis van mijn ouders tussen mijn twee broers en mij zelf op grond van een verklaring van erfrecht.
Heb ik nu recht om de wettelijke vergoeding voor een executeur (1 % van de hoofdsom) bij mijn broers in rekening brengen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als dat niet is afgesproken, dan is dat niet zomaar eenzijdig op te leggen. Ik raad u dus ook aan met uw mede erfgenamen dit op te nemen en eventueel afspraken daarover maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.