machtiging


1 september 2016

Vraag nummer: 47178

Mijn ouders, woonachtig op de Antillen, zijn in 2013 overleden. Ik ben een van de erfgenamen, maar woon in Nederland. Ik wil een advocaat op het eiland machtigen om mij te vertegenwoordigen in een zitting bij de rechtbank inzake de erfenis. Moet ik een volmacht of een machtiging regelen, en moet dat bij de notaris?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u een advocaat wenst te machtigen, dan zal die advocaat de volmacht neem ik aan opstellen. Wellicht zal wel gevraagd worden om legalisatie van uw handtekening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.