Moeten wij v erwerpen?


19 juni 2017

Vraag nummer: 51046

Onze broer is onlangs overleden. Het was een niet natuurlijk overlijden terwijl hij opgenomen was met een ISD maatregel. De gemeente heeft de uitvaart geregeld (er was niemand bij aanwezig). Kunnen de kosten van de uitvaart ook verhaald worden op mij en mijn zus? Hij had voor zijn maatregel geen vaste woon of verblijfplaats en wij hebben geen zicht op zijn schulden. Er is geen notaris aangesteld. Moeten wij de erfenis alsnog verwerpen?

Vriendelijk bedankt,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ten aanzien van de aanvaarding van de nalatenschap kan ik u geen concreet advies geven, anders dan inderdaad heel goed na te denken over of u wilt verwerpen of beneficiair aanvaarden indien er meer schulden dan activa zijn. Let wel op want bij verwerping is in beginsel sprake van plaatsvervulling, dus kinderen treden dan in de plaats van hun ouder die heeft verworpen. Laat u zich heel goed voorlichten door een notaris en ga na bij het CTR of eventueel een testament is gemaakt.

De gemeente kan naar mijn weten familieleden aanspreken om de kosten van de begrafenis te betalen ongeacht of is aanvaard of verworpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.